Yedekleme Çözümleri

Yedeklenen verilerin gerektiğinde en kısa sürede ulaşılabilir olması ve yedekleme sisteminin güvenirliği çok önemlidir. Yedekleri alınan verilerin boyutu arttıkça yönetimsel zorluklar ortaya çıkar ve mevcut donanım özellikleri yetersiz kalmaya başlar. WAW Bilişim, müşterilerinin yedeklenecek bilgilerinin işlevselliğine göre uygun çözümler sunarak bu tür sorunların önüne geçer.

Uzman kadrosuyla WAW Bilişim, veri depolama ve yedekleme üniteleri ile kurumların ihtiyaç duyabileceği depolama üniteleri (storage), veri depolama ağları (SAN), ağa bağlı depolama (NAS) ve tüm depolanmış verilerin bir eşini almaya yarayan yedekleme (Backup) dediğimiz teknoloji ve yapıları kullanarak profesyonel çözümler üretmektedir. Bu teknolojiler ile aynı sistem üzerinde, bütün kurumun verisi toplanarak verinin güvenliği, erişilebilirliği ve yönetilebilirliği garanti altına alınmaktadır.

Kurumsal verilerinizin önemi, yedek alma gereksiniminizi doğururken, oluşan verilerin büyüklüğü de etkin bir yedekleme sisteminin önemini arttırmış bulunmaktadır